Årskurs F-3

Årskurs F-3
Vi har åk F, 1, 2 och 3 på skolan. I F-klassen arbetar en förskollärare tillsammans  med en grundskollärare. Klasserna är åldershomogena men vi arbetar medvetet för att hitta de goda tillfällena när det är berikande att blanda åldrar.  

En vanlig dag på Djurgårdsskolan börjar kl. 08:30 och slutar kl 14:00. Dessa tider gäller även för barnen som går i förskoleklass. På Djurgårdsskolan har eleverna en utökad timplan. Det innebär att en elev som har gått klart sina fyra år på Djurgårdsskolan har fått betydligt mer undervisningstimmar än vad en elev vanligtvis får. 

På Djurgårdsskolan har vi förmånen att ha fritidspedagoger som har behörighet att undervisa i egna ämnen. Det gör att alla årskurser har halvklass vid flera tillfällen i veckan. Framförallt satsar vi mycket på årskurs 1 som har halvklasser varje dag. Möjligheten att ha halvklasser bidrar till ett lugnt och skönt arbetsklimat. Det möjliggör även att varje elev får mer individuell tid med läraren. 

Sedan hösten 2016 arbetar vi med Singaporemodellen i vår matematikundervisning. Singaporemodellen är en internationell framgångsrik modell för matematikundervisning som har sin utgångspunkt i modern forskning kring inlärning och problemlösning. Elever från Singapore får toppresultat på internationella undersökningar som TIMSS och PISA. 

Några gånger per termin bryts det ”vanliga arbetet” för gemensamma teman. Då deltar fritidspedagogerna för att tillsammans med lärarna kunna belysa temat på olika sätt. Temat slutar ibland i en redovisning som föräldrarna bjuds in till. I klassrummen råder arbetsro och ett behagligt lugn. Barnen känner sig trygga i den hemtrevliga skolan. 

På Djurgårdsskolan arbetar vi hårt för att forma individer. Vi uppmuntrar barnen att ta eget ansvar och våga dela med sig av sina egna tankar och idéer. Värdegrundsarbetet har format eleverna till att stå upp för sig själva men också för varandra. En elev som har gått sina fyra år hos oss har goda kunskaper i alla ämnen och kommer att vara väl förberedda för mellanstadiet på en större skola. 

_DSC6540

 

 

Comments are closed.