Årskurs 1-3

Åk 1-3
Sedan några år tillbaka har en lärare och en förskollärare arbetat tillsammans i F-klassen. Tanken är sedan att läraren följer barngruppen genom lågstadiet. Det skapar en god kontinuitet. Nu har vi åk 1, 2 och 3 på skolan. Tidigare har vi arbetat åldersblandat och fortfarande gillar vi den åldersblandade tanken. Vi arbetar medvetet för att hitta de goda tillfällena när det är berikande att blanda åldrar. Friluftsdagar, naturligtvis men i temaarbetet tycker vi att det är speciellt bra. Några gånger per termin bryts det ”vanliga arbetet” för gemensamma teman. Då deltar fritidspedagogerna för att tillsammans med lärarna kunna belysa temat på olika sätt. Temat slutar ibland i en redovisning som föräldrarna bjuds in till. I klassrummen råder arbetsro och ett behagligt lugn. Barnen känner sig trygga i den hemtrevliga skolan. _DSC6540

Vi följer noga upp barnens kunskapsutveckling genom att använda Skolverkets diagnosmaterial, ”Nya språket lyfter” stavnings- och läsdiagnoser i svenska. I matematik gör vi diagnoser och uppföljningar. Åk 2 deltar på våren i Stockholms stads matematikdiagnos.

Till skolan är en halvtids specialpedagog knuten. Hon följer arbetet i klasserna, diagnostiserar, arbetar med enskilda barn eller grupper av barn som behöver extra stöd. När en lärare upptäcker att ett barns kunskapsutveckling inte går framåt i önskad utsträckning, görs alltid en utredning. Sedan beslutas om ett åtgärdsprogram ska skrivas. Föräldrar inbjuds alltid till att delta i åtgärdsprogramskrivningen.
Alla våra lärare i de teoretiska ämnena, har svenska som ett huvudämne i sin utbildning. I några år har vi, på skolan, haft ett utvecklingsarbete kring språkutveckling, vilket inbegriper alla barn och all personal. I år arbetar lärarna med Matematiklyftet.
Barnen dokumenterar sitt lärande i en portfolio och har blivit duktiga på att själva beskriva vad de lärt sig. Vi utvecklar hela tiden vårt portfolioarbete och ser det som ett mycket bra stöd både för barnen och för oss i personalgruppen.
Idrott, utelek och slöjd ansvarar skolans fritidspedagoger för. En av fritidspedagogerna är bildlärare och ansvarar för bildundervisningen och i musik undervisar en musiklärare som är på skolan en dag i veckan.

”Måste säga att jag är imponerad över hur barnen bjuds in till att påverka undervisningen och ta eget ansvar. Hur alla barn blir sedda och uppmärksammade. Jag hade en fantastisk dag och är överlycklig att min dotter har fått förmånen att gå på Djurgårdskolan. ” Pernilla Wass Lööf sept 2013

Comments are closed.