Barn ska må bra

_DSC3136
Djurgårdsskolan har unika förutsättningar att få varje barn att känna trygghet i skolan. I den hemlika miljön lär alla lärare och elever snabbt känna varandra, och barnen vågar ta plats, uttrycka en egen mening och vara stolta över sig själva. För oss är det viktigt att barnen känner att de är respekterade och att någon lyssnar på dem. Men det är lika viktigt att respektera andra, lära sig att acceptera olikheter och ta avstånd från all kränkande behandling. På så sätt växer våra barn som människor.

Vi strävar också efter att våra barn ska fostras i en demokratisk anda. Därför låter vi eleverna redan från skolstarten känna sig delaktiga i klassråd, stormöten och fritidsmöten.  De får också vara värdar för såväl vårt akvarium som skolmaten.

Att växa som människa innebär också att visa omsorg om miljön, både ute och inne. Vi vill att barnen lär sig vad en god miljö innebär och att de är rädda om vår miljö. Klicka på länk nedan och läs gärna mer:

                                   Trygghetsarbete                          Miljöarbete

Comments are closed.