Demokratisk fostran


Vi vill att alla barn ska känna sig delaktiga och känna att deras röst är viktig. Alla ska känna att de har möjlighet att komma till tals. Delaktighet och ansvar är ord som går hand i hand och löper som en röd tråd genom allt skolarbete.

Klassråd
Flera gånger i månaden har vi klassråd där eleverna turas om att vara ordförande. Frågor som berör fler än bara klassen tas upp på fredagens stormöte.En del av frågorna går vidare till fritidsmötet. Ibland kan frågor från stormötet vandra tillbaka till klasserna som sedan ska diskutera dem.
_DSC6550

 

Fritidsmöten
Varannan vecka har fritids ett fritidsmöte. Där har eleverna möjlighet att ta upp frågor som har kommit upp på klassråden. Eleverna kan också lägga olika förslag och idéer i en förslagslåda. Deras förslag behandlas på detta möte.

Stormöten
Stormöten hålls varannan vecka och leds av personalen. Eleverna presenterar sådant som klassen har bestämt ska tas upp på stormötet. Ofta är det också sång, information om någon aktuell fråga, något uppträdande eller inbjudan till melodifestival.

Värdar Barnen fostras i att ta ansvar för sina uppgifter både i själva skolarbetet, men också genom att vara exempelvis pysslare eller matvärd.
matvärd

 

Comments are closed.