Elevhälsan

Skolhälsovården ska följa elevernas tillväxt och utveckling, bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Genom hälsoundersökningar ska skolhälsovården identifiera hälsoproblem som kan inverka på barnets skolgång. En viktig arbetsuppgift är förebyggande och hälsofrämjande arbete tillsammans med övrig personal i skolans elevhälsoteam. Djurgårdsskolans team består av skolsköterska, skolpsykolog, rektor och speciallärare. Skolkurator och skolläkare finns också knutna till verksamheten. Skolans litenhet möjliggör även för klasslärarna att kontinuerligt delta i elevhälsoteamet. Vi arbetar för att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. 

Om det är något som du vill berätta eller diskutera kring dit barns hälsa är du varmt välkommen att maila vår skolsköterska Ingrid på: ingrid@djurgardsskolan.se. 

 

Comments are closed.