Miljö

Djurgårdsskolan har under flera år arbetat med Grön Flagg tillsammans med eleverna. Men nu har vi valt att driva vårt miljöarbete själva. För oss är det viktigt att eleverna får arbeta praktiskt med en hållbar utveckling. Eleverna ansvarar för sopsortering och kompostering. Det är en del av vår vardag.  Vi har delat upp uppgifterna, så under sina år på Djurgårdsskolan, har elevgrupperna olika ansvarsområden (återvinning, sortering, plantering mm). Vi har också inlett ett samarbete med Skansen kring sopsortering.

Comments are closed.