Trygghetsarbete

 

_DSC3046
Djurgårdsskolan ska vara en trygg miljö för alla stora och små som har sin arbetsplats här. Barnen ska kunna lära och leka, och de vuxna ska kunna utföra sitt arbete utan att behöva vara oroliga för att de utsätts för någon form av trakasserier. Som förälder på Djurgårdsskolan ska man känna sig trygg med att ens barn tas väl omhand.

Vi lägger ned det största arbetet på att ha ett bra förebyggande arbete, och vi har väl fungerande rutiner för hur vi ska handskas med mobbning eller annan form av trakasserier. Vi arbetar med livskunskap i alla grupper.  Ibland spelar personalen upp olika dilemman som barnen sedan får ta ställning till. När barnen inte kan lösa en uppkommen konflikt får de hjälp och stöd av personalen.

För att barnen ska känna sig trygga när de gör utflykter har de fasta gåkompisar. Varje rast är det alltid två vuxna ute. Vid behov startar pedagogerna upp en vuxenledd aktivitet på rasten.

Comments are closed.