Brev från Caroline

On 26 september, 2016 by djurgardsskolan

Hej!

Nu har vi redan lagt 4 veckor av terminen bakom oss. Det är fint att se hur de nya eleverna i F-klassen bjuds in i lek och gemenskap av de äldre eleverna på skolan. Idag på stormötet pratade bland annat om hur man är en god förebild för kamrater på skolan och barnen kommer med många kloka, fina förslag. Vi unnar oss att njuta extra av den härliga brittsommaren och på eftermiddagarna är det många olika aktiviteter på skolgården.

Förra året gick lärarna på Djurgårdsskolan Matematiklyftet en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik som skolverket anordnade. I år fortsätter vi kompetensutvecklingen i matematik genom fortbildning i Singaporemetoden som också benämns som Singaporematte.

I juni var lärarna på Djurgårdsskolan på en föreläsning med Yeap Ban Har.
Yeap Ban Har som själv är lärare och forskare vid National Institute of Education i Singapore, besökte Sverige för att utbilda lärare i konceptet som hyllas för att ha höjt resultaten i den asiatiska landet. I slutet på augusti var några av lärarna från oss på fortbildning i Singaporemetoden tillsammans med lärare från Fredrikshovs slotts skola och Campus Manilla. Under det här läsåret kommer Djurgårdsskolan ha ett samarbetade med Fredrikshovs slotts skola och Campus Manilla då vi alla valt att satsa på den här undervisningsmetoden. Samarbetet gäller det kollegiala lärandet för lågstadielärare som undervisar i matematik. Efter hand kommer även era barn få ta del av detta i sin matematikundervisning på skolan.

Singapore hamnade i topp tre i den senaste PISA-undersökningen och många länder, däribland Sverige, ser nu hur man kan applicera modellen för att passa kursplanerna. Singapore Math är baserad på Singapores kursplan i matematik och tar utgångspunkt i modern forskning kring inlärning och problemlösning. Begreppet Singapore Math myntades i USA där metoden funnits sedan början av 2000-talet. Den blev snabbt populär och finns idag på skolor över hela USA och t ex i Storbritannien och Holland.

Det finns mycket som förenar, men även tydliga skillnader mot vanlig svensk undervisning. Många av grundprinciperna känner vi ingen från svensk matematikundervisning, t ex att göra inlärningen lekfull och använda konkreta föremål, att fokusera på taluppfattning och ”talkamrater” och att lära sig olika strategier för problemlösning.

Det som framförallt skiljer är att Singaporemetoden ger en välstrukturerad och genomtänkt plan för hur undervisningen ska bedrivas, att såväl lärare som elever får en verktygslåda med smarta strategier och modeller för hur man kan lösa problem samt att mer tid och vikt läggs vid att alla ska lära sig grunderna först. Detta minskar behovet av repetition av samma moment och gör att man kan bygga vidare och snabbare lära sig mer komplex problemlösning.

Det finns många exempel på tydliga resultatförbättringar från de skolor runt om i världen som inför Singapore Math. Både lärare och elever vittnar om hur metodiken gör det både lättare och roligare med matte. Elever från Singapore får toppresultat på internationella undersökningar som TIMSS och PISA.

Singaporematte är förhållandevis okänt i Sverige och fram till för ett par veckor sedan fanns inget material att tillgå på Svenska. Just i dagarna publiceras det allra första matteböckerna för åk 1 men det finns ännu inte utbildningsmaterial för alla årskurser på lågstadiet. Troligtvis kan det komma till vårterminen. Eventuellt kommer vi då att köpa in detta till eleverna på skolan.

Följ länken om du vill läsa mer om när Yeap Bans besök i Sverige i juni 2016.
http://www.svd.se/experten-sa-kan-sverige-utbilda-fler-mattetalanger

Jag vill också passa på att tacka för er hjälp att få till arbetsro på mornarna så att eleverna i lugna och ro kan läsa sin bänkbok eller pyssla med annat stillsamt. Det är så betydelsefullt att eleverna får en rofull start på dagen.

Slutligen vill jag bara höra mig för hur det går för er i användandet av SchoolSoft? Personalen och jag har varje vecka uppföljning där vi diskuterar hur vi arbetar i programmet och hur vi ska göra för att det ska bli bra för er att ta del av information vi ger. Ibland har vi fått frågor och tips av er föräldrar . Det uppskattar vi verkligen. Har ni frågor så går det mycket bra att mejla mig på rektor@djurgardsskolan.se

Nu önskar jag er en fin helg!

Caroline

Comments are closed.