Brev från Caroline

On 10 februari, 2017 by djurgardsskolan

Hej alla föräldrar på Djurgårdsskolan!

Här på skolan är temat Rymden i full gång. Det är ett område som fascinerar många elever och som väcker många tankar och frågor. I samband med arbetsområdet introduceras även ett flertal nya ord och begrepp. Här följer några av dessa; Astronomi, atmosfär, asteroid, komet, meteorit, galax, gravitation, solsystem, rymdskrot, omloppsbana och tyngdlöshet. Här nedan lägger jag in intressanta länkar som handlar om rymden.

http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden.7103.html

I skolan arbetar vi dagligen för att utveckla en god läsförståelsehos eleverna och är det viktigt att hela tiden arbeta med att utveckla ord- och begreppsförrådet hos varje elev. Varje dag och i olika sammanhang utvecklas vårt ord- och begreppsförråd. För att denna utveckling ska äga rum måste vi få tillgång till ord och uttryck i en kontext som är bekant, som vi har en viss kunskap om. Vi måste språkduschas! Våra elever för språkduschas dagligen i skolan och på fritids. Det vrids och vänds på ord, uttryck och begrepp. Elever dokumenterar ord på olika sätt, som exempel sitter denna bild uppe i ateljén.

Forskning visar att det finns ett högt samband mellan ordförråd och läsförståelse. Redan om en text innehåller 2 % okända ord påverkas läsförståelsen och vid 5-10% okända ord är en text mycket svårläst.

Omfattningen av den språkdusch vi utsätts för, redan som små barn, skapar förutsättningar för hur gediget vårt ord- och begreppsförråd kommer att bli. Så tidigt som i 1-årsåldern syns stora skillnader mellan enskilda barns ordförråd. Vid skolstart kan språkstarka barns ordförråd vara så stort som 20 000 ord samtidigt som språksvaga barns ordförråd kan vara så litet som 5000 ord (Frost, Lundberg). Skillnaden ökar hela tiden proportionellt då barn i skolåldern förvärvar ca 3000 nya ord/år. När föräldrar och skola tillsammans arbetar för att utveckla barnens ordförråd och sporra dem att bemästra nya ord och begrepp tar de stora steg framåt. Denna utveckling tycker jag är extra viktig på lågstadiet då elevernas läsförmåga blir bättre och bättre. När barn läser texter högt för en vuxen får de lättare syn på ord som de inte helt förstår, dessa ord som vid tyst läsning barn ofta skummar över. Att uppmuntras till högläsing är något som jag hoppas ni förmår barnen till att göra även när de går på mellanstadiet.

Vi har nu 22 iPad på skolan. Det innebär 1 per ca 4 elever. I praktiken betyder det att man som elev får möjlighet att använda iPad som ett arbetsverktyg en till två gånger i veckan. Det är lite olika beroende på ålder och ämne. Barnen säger att de spelar på iPad. Vi vuxna föredrar att säga att de arbetar, eftersom vi inte har några vanliga spel på skolan. Alla appar som vi använder har sitt pedagogiska syfte och stöd från läroplanen. På fritids har pedagogerna tagit fram regler för hur och när barnen kan använda dessa på eftermiddagarna. Ni vet kanske redan att alla klasser arbetat fram förslag på IT- regler. Förra veckan fick ni hem dessa för genomgång och påskrift och vi har snart fått tillbaka alla underskrivna.

På fritids är det full fart och det är olika aktiviteter på gång varje dag. Nu när det är lite ljusare på eftermiddagarna föredrar många barn att vara ute och leka lite längre. Vanligtvis pågår det en variation av lekar och aktiviteter både ute, i ateljén, hemvistet, idrottssalen, biblioteket och i ett eller ett par av klassrummen fram till klockan är ungefär 17. Sedan är det fruktpaus för de som vill och lite lugnare sysselsättningar den sista halvtimmen innan fritids stänger.

Nästa vecka börjar även Saras klass med utvecklingssamtal och sedan följer klasserna 1 och F. Årskurs 3 har sina samtal efter de nationella proven. Inför vårterminens samtal dokumenteras varje elevs kunskapsutveckling i alla ämnen och det skrivs en IUP, individuell utvecklingsplan. All den här information finns för er att ta del av på SchoolSoft. Ni har säkert redan sett att några ämnen är ifyllda. Just nu är det hög aktivitet hos alla pedagoger, att sammanställa dessa inför samtalen och som ni förstår tar det tid att dokumentera varje elev i alla ämnen. Ser du inte allt just nu beror det på att vissa ämnen inte är helt klara än.

Har ni inte redan varit inne på SchoolSoft för att avanmäla eller påanmäla ert barn till Sportlovsfritds så vill jag uppmana er att göra det.

På sportlovet hoppas jag att ni ägnar extra tid för just högläsning. Allt gott!

 

Bästa hälsningar,

Caroline

 

 

 

Comments are closed.