Brev från Caroline!

On 23 oktober, 2017 by djurgardsskolan

Hej alla föräldrar och barn på djurgårdsskolan!

De senaste dagarna har varit ljuvliga här ute på Djurgården. Höstens färger sprakar och kontrasten till den klarblå himlen är bländande vacker.

Eleverna har under en tid arbetat extra mycket med likabehandling och klass 3 framförde redovisningar om likabehandlingsplanen för alla skolkamrater på ett stormöte härom veckan. Det är verkligen speciellt med stormötena som Djurgårdsskolan har och haft i många, många år. Jag har aldrig tidigare sett ett så fint och tydligt upplägg där alla elever kan ses för ett gemensamt möte. På dessa stormöten får varje klass framföra punkter som de samtalat om på klassråden även personalen kommer med synpunkter till eleverna. På senare tid har eleverna spontant infört uppåtpuffar då något blivit bättre. En uppåtpuff förra fredagen var att det är mindre spring i trapporna. Det är intressant att se hur eleverna växer och tar ansvar för hur de har det på skolan. Att ge eleverna möjlighet att påverka gör dem också mer involverande och engagerade i arbetsmiljön på skolan. Även F-klassen är nu så pass trygga att de med lätthet kan framföra sina åsikter. Kul!

Förra veckan arbetade alla årskurser med olika miljöarbeten. Eleverna i klass 1 tillverkade eget papper. Klass två hade hand om återvinningen och gick med mängder av petflaskor och annat till återvinningstationen på Skansen. Klass 3 åkte till GlashusEtt och har lärt sig mer om vattnets kretslopp och F-klassen jobbade med komposten och varför det kan vara bra att kompostera.
Här finns en länk till GlashusEtt:
http://www.stockholmvattenochavfall.se/skolsajten/

Nästa vecka kommer vi arbeta en hel del med FN och Barnkonventionen och på fritids kommer det finnas tillfälle att prova på nya lekar från olika delar i världen.

Tiden går snabbt när man har roligt och snart är det redan höstlov. I många kommuner kallar man numera höstlovet som alltid är vecka 44 för läslov, vilket vi också gärna vill göra. Jag vill passa på att slå ett slag för högläsningen. När barnet läser högt för er gynnar det även förståelsen för det lästa och det underlättar för er att samtala om ovanliga ord eller uttryck med ert barn.

Jag har fått en del frågor från er föräldrar hur man kan hjälpa sitt barn med läxor. Lite längre ner i detta brev kommer några tips som ni kan använda om ni tycker att de passar för er. Ni har säkert många egna sätt som ni finner användbara och min mening är inte att framhäva hur ni ska göra. Men för er som frågat vill jag ändå dela med mig av min och lärarnas erfarenhet.

Läxa är en viktig del i att förbereda barnet på att ta ansvar för sitt skolarbete. Det är ett gyllene tillfälle att redan på lågstadiet introducera studieteknik. På så vis kommer barnet vara mer förberett för kommande studier i mellanstadiet och högstadiet. Då handlar det inte

bara om att göra en läxa hemma utan då kommer barnet även behöva plugga för prov. Har ni redan fått till välfungerande läxrutiner hemma blir detta så mycket lättare.

Bra att tänka på när man hjälper sitt barn med hemuppgifter.

 

Hitta en trivsam plats att arbeta på. Det får med fördel vara samma plats barnet gör sina läxor på eftersom det skapar en vana. Det minskar även möjligheten för barnet att försöka diskutera var det ska sitta och göra sina läxor.

Sätt upp mål och eller delmål för hur mycket tid ni ska avsätta och hur långt barnet ska hinna och ha en positiv inställning till hemarbetet. Tycker ni hemma att det är intressant och roligt med läxor och skolarbete, tar barnet ofta efter de åsikterna.

Låt barnet få stöd utifrån sin ålder och förmåga. Även barn i F-klass och åk 1 kan sitta en liten stund själv och arbeta. Sitter barnet i köket kan du laga mat samtidigt. Det är bra att barnet vet att du är där så att det kan fråga dig om det behöver hjälp.

All text ska vara skrivet med noggranna bokstäver. Som exempel kan man påtala för lågstadiebarn att bokstäverna ska stå på raden, att vissa bokstäver är högre (b, d, f, h k, l ) andra hänger under raden (g, j, q, y).

Är det en skrivläxa behöver barnen stöd i att få läxan rättad, tala om hur ord stavas.

Elever som går i åk 2-3 behöver uppmanas att skriva en hel sida.

Läsläxor på lågstadiet ska alltid läsas fler gånger. De yngsta eleverna som är i början av sin läsutveckling behöver öva på att läsa ofta, helst en stund varje dag. Det är alltid bra att barnet läser högt för er. Även när du vet att det läser flytande tyst.

Vi använder oss ofta av det digitala programmet NOMP vid matteläxor. Där kan eleven öva färdighetsträning. Färdighetsträning är nödvändigt och med NOMP blir detta moment roligare.

Titta alltid igenom föregående
skrivläxa för att ta del av de kommentarer som kan finnas från lärare. 

Fråga läraren om det är något ni undrar över.

 

 

Sist men inte minst vill jag påminner er att svara på den skolenkät som skolinspektionen skickat ut till er vårdnadshavare. Jag infogar informationen om enkäten sist i det här dokumentet ifall ni inte hittar uppgifterna ni fick tidigare. Tack på förhand!

Bästa hälsningar,

Caroline

Comments are closed.