Brev från Caroline

On 27 oktober, 2016 by djurgardsskolan

Hej!

Vilka fina höstdagar vi har fått den här månaden. På skolgården leker barnen mycket just nu med löven som fallit av träden och i årskurs 2 och 3 har gjort vackra höstkransar av löv. Snart är vi inne i mitten av terminen som infaller med det för barnen efterlängtade höstlovet. I dag på morgonen hade vi en gemensam FN-storsamling i biblioteket för att uppmärksamma FN och UNICEF. På onsdag, när musikläraren Rosa arbetar är alla föräldrar inbjudna till en FN-sångsamling mellan kl. 08.30-09.00. Vi kommer att vara i biblioteket. Varmt välkomna!

Det finns många intressanta kunskapsområden i skolan. För mig är ett av dem matematik och speciellt Singaporematte som jag berättade lite om i mitt förra brev. Ett annat område jag brinner för är litteratur och läsning. Jag har många fina barndomsminnen från böcker som mina föräldrar läste högt för mig och mina systrar. Några av de böcker som jag fäste mig vid alldeles extra är, boken Madeleine av Ludwig Bemelmans, Den svarta kaninen och den vita kaninen av William Garth, Larserik Erikssons bok, Hus är gott, sa Oskar, Elsa Beskows Hattstugan och Lennart Hellsings Krakel spektakel köper en klubba. Häromdagen när jag pratade med min tvillingsyster om just dessa härliga böcker blev det för mig ännu mer tydligt hur betydelsefullt det är för barn att bli del av den gemenskap som inträder vid högläsning.

Är man intresserad av läsutveckling så finns det idag många bra artiklar och vetenskapliga studium att läsa på nätet för den som är intresserad. På anslagstavlan i hallen har jag satt upp utdrag ur artiklar till er att läsa om ni vill, de handlar om läsutveckling och ordförståelse. Där kan man också ta del av veckans ord och det idiomatiska uttryck som introduceras för eleverna. Härom veckan hade vi, fairtrade, invånare och mojna samt koka soppa på en spik. I länken här nedan finns mer att läsa om högläsning för barn och där finns även bra tips på litteratur som passar för både högläsning och barnets egna läsning.

http://www.barnensbibliotek.se/tabid/1006/Default.aspx

http://www.barnboksakademin.com

Det finns många olika uppsättningar metoder lärare använda sig av för att stimulera elevens läsutveckling. En av metoderna vi använder på Djurgårdsskolan är En läsande klass. Det är ett projekt som ungdomsförfattaren och läraren Martin Widmark, är initiativtagare till och materialet tillhandahåller redskap som underlättar för eleven att arbeta med läsförståelsestrategier. En läsande klass har lanserats i skolor över hela Sverige. Syftet är att föra upp vikten av läsförståelse än mer på agendan. Vårt mål är att varje elev som slutar årskurs 3 på Djurgårdsskolan ska känna sig väl förtrogen med de olika strategierna och kunna använda sig av dem när de läser.

En läsande klass utgår från modellerna RT (Reciprocal Teaching), TSI (Transactional Strategies Instruction) och QtA (Questioning the Author). RT utarbetades under 1980-talet av forskarna Palincsar och Brown som tog fram fyra grundstrategier som expertläsare använder för att förstå det lästa. De är att förutspå, att ställa frågor, att reda ut oklarheter och att sammanfatta. När dessa strategier tränas på ett medvetet sätt resulterar det i ökad läsförståelse. Varje klasslärare introducerar en strategi i taget. Här nedan kommer en kort beskrivning av de olika strategierna som ditt barn arbetar med eller snart kommer börja att arbeta med.

Spågumman förutspår och ställer hypoteser om texten genom att titta närmare på rubriker, bilder, bildtexter och textgenre.

Konstnären skapar inre bilder av det lästa. Med hjälp av sinnena lever läsaren sig in i texten och kan se, höra och känna det texten berättar om.

Detektiven reder ut oklarheter, nya ord och uttryck.

Reportern ställer frågor på tre nivåer om texten. Dessa nivåer är på raden, mellan raderna och bortom raderna.

Cowboyen sammanfattar det viktigaste i texten. Denna strategi används både under och efter läsningen och är extra viktig vid läsning för att lära

http://www.enlasandeklass.se/lasforstaelsestrategier/filmen-om-lasfixarna/

Som förälder kan du ta hjälp av de olika lässtrategierna när ni läser hemma. Uppmana barnet att exempelvis som konstnären, berätta om sina inre bilder eller som Cowboyen sammanfatta texten de just läst. Även de barn som inte ännu har börjat läsa själva kan utvecklar sin läsförståelse när vuxna använder dem vid högläsning av en saga eller kapitelbok.

Vecka 46 är det den årliga barnboksveckan och då kommer vi jobba extra mycket med litteratur och böcker. Vi har också förmånen att välkomna författarinnan Rose Lagercrantz som kommer till skolan för att berätta mer om sig själv och sina böcker.

Bästa hälsningar,

Caroline

Comments are closed.