Brev från Nilla

On 31 januari, 2015 by djurgardsskolan

​​​​​​2015-01-29

Hej alla föräldrar
I onsdags hade vi Öppet Hus för alla blivande 6-åringar som finns i kö. Det är, tycker jag, ett riktigt bra tillfälle, där personalen och jag får möjlighet att presentera vår verksamhet. Vi får alltid mycket positiv feedback från många föräldrar som är med mötet!
I styrelsen, och här på skolan, har vi arbetat med förberedelser inför nästa läsår. Ni som har varit med här länge, har sett hur vi har gått från åldersblandade klasser mot mer ålderhomogena. Det har funnits flera skäl till det. Vi har försökt göra de bästa lösningarna för verksamheten, utifrån de förutsättningar vi har haft (en lärares långtidssjukskrivning och när vi för två år sedan tappade en hel del elever till den nyöppnade Campus Manilla). Samtidigt har det varit ett bra tillfälle att få prova att ha åldershomogena klasser. Vi har också sett att det har varit bra för barnen att läraren som är i förskoleklassen har haft möjlighet att följa med barnen till åk 1.
Nyligen fick vi veta, att Campus Manilla öppnar en åk 3 till hösten. Jag vet också att många av våra elever står i kö inför åk 4 2016 och en del av dem kommer att bli erbjudna platser på Manilla i åk 3 redan nu i höst. Om ni blir erbjudna en plats och tackar ja, låt oss veta det omgående!
Men oavsett om det skulle bli färre elever i åk 3 i höst så tänker vi oss, att nästa läsår ska se ut så här:
F-klassen: Anki G och Alexandra (Alexandra kommer att söka till Lärarlyftet för att läsa no-teknik under nästa läsår. De studierna gör man parallellt med att man jobbar.)
Åk 1: Sara Hallebratt (som kommer tillbaka från en föräldraledighet)
Åk 2: Anki A
Åk 3: Ylva
Vi kommer att se till att hålla kvar den åldersblandade modellen i de sammanhang den fungerar allra bäst: temaarbeten, friluftssammanhang och också leta nya idéer som att äldre barn läser för yngre, yngre barn ger idéer till sagor som de äldre skriver, ja det finns så många möjligheter att se till att barnen möts och får utveckla sitt lärande i samspråk med andra.
Jag har också en hälsning från George till er alla. Han gjorde en tarmoperation i början av januari och håller på att återhämta sig från den. Som en säkerhetsåtgärd, så planerar man för en cellgiftsbehandling också. Lite mer info om när det blir, kommer vi att få nästa vecka. Han räknar dock att komma tillbaka under våren.
Jag har nu anställt en efterträdare till Eli. Han heter Love Sjöblom. Han har under två år, haft en liknande tjänst på en annan skola. Hans stora intresse är musik! Han kommer att börja här, i slutet av veckan, för att lära känna sina arbetsuppgifter och träffa barnen.
Idag har vi dansat ut julen i solsken på skolgården!

Trevlig helg

Nilla

Comments are closed.