Djurgårdsskolan satsar på Singapore Math

On 18 november, 2016 by djurgardsskolan

Förra året gick lärarna på Djurgårdsskolan Matematiklyftet en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik som skolverket anordnade. I år fortsätter vi kompetensutvecklingen i matematik genom fortbildning i Singaporemetoden som också benämns som Singapore math. 

I juni var lärarna på Djurgårdsskolan på en föreläsning med Yeap Ban Har.
Yeap Ban Har som själv är lärare och forskare vid National Institute of Education i Singapore, besökte Sverige för att utbilda lärare i konceptet som hyllas för att ha höjt resultaten i den asiatiska landet. I slutet på augusti var några av lärarna från oss på fortbildning i Singaporemetoden tillsammans med lärare från Fredrikshovs slotts skola och Campus Manilla. Under det här läsåret kommer Djurgårdsskolan ha ett samarbetade med Fredrikshovs slotts skola och Campus Manilla då vi alla valt att satsa på den här undervisningsmetoden. Samarbetet gäller det kollegiala lärandet för lågstadielärare som undervisar i matematik. Redan nu under höstterminen kommer även era barn få pröva på detta i sin matematikundervisning på skolan. Efter jul kommer både Årskurs 1 och förskoleklass börja använda sig av ett nyproducerat Singapore Math läromedel och efter sommaren när det finns material att tillgå för elever i årskurserna 2 och 3 kommer alla årskurser på Djurgårdsskolan använda sig av läromedel utifrån Singaporemetoden. 
Singapore hamnade i topp tre i den senaste PISA-undersökningen och många länder, däribland Sverige, ser nu hur man kan applicera modellen för att passa kursplanerna. Singapore Math är baserad på Singapores kursplan i matematik och tar utgångspunkt i modern forskning kring inlärning och problemlösning. Begreppet Singapore Math myntades i USA där metoden funnits sedan början av 2000-talet. Den blev snabbt populär och finns idag på skolor över hela USA och t ex i Storbritannien och Holland.
Det finns mycket som förenar, men även tydliga skillnader mot vanlig svensk undervisning. Många av grundprinciperna känner vi ingen från svensk matematikundervisning, t ex att göra inlärningen lekfull och använda konkreta föremål, att fokusera på taluppfattning och ”talkamrater” och att lära sig olika strategier för problemlösning. 
Det som framförallt skiljer är att Singaporemetoden ger en välstrukturerad och genomtänkt plan för hur undervisningen ska bedrivas, att såväl lärare som elever får en verktygslåda med smarta strategier och modeller för hur man kan lösa problem samt att mer tid och vikt läggs vid att alla ska lära sig grunderna först. Detta minskar behovet av repetition av samma moment och gör att man kan bygga vidare och snabbare lära sig mer komplex problemlösning.
Det finns många exempel på tydliga resultatförbättringar från de skolor runt om i världen som inför Singapore Math. Både lärare och elever vittnar om hur metodiken gör det både lättare och roligare med matte. Elever från Singapore får toppresultat på internationella undersökningar som TIMSS och PISA. 

 

Comments are closed.