F-klassen

_DSC6601

Inskolningen till förskoleklassen sker redan i slutet av vårterminen innan barnen börjar på skolan. När intagningen är klar, bjuds den blivande gruppen in vid några tillfällen för att träffa sina lärare och få ett smakprov på hur det är att vara elev på Djurgårdsskolan.
Våra sexåringar går i en egen grupp. Under sitt första år på skolan vänjer de sig vid skolans verksamhet i en lugn miljö. En förskollärare och en lärare är huvudansvariga för gruppen. Men barnen får även träffa fritidspedagogerna när de har idrott, utelek och andra aktiviteter, och sedan naturligtvis på fritids på eftermiddagarna. Alla raster har de tillsammans med de äldre barnen. På Djurgårdsskolans stormöte träffas alla elever på skolan och all personal. Mycket snart lär barnen känna personalen på skolan.

Målet för förskoleklassen är att ta fasta på barnens personliga utveckling. De ska utveckla sin nyfikenhet och lust att lära, sitt eget sätt att lära och sin tro på sig själva. De ska också känna sig trygga i den nya miljön. Att få utveckla sina sociala färdigheter är ett viktigt mål.

Leken är av stor betydelse i förskoleklassen och förskolepedagogiken med sin helhetssyn är vår arbetsform. Även sexåringarnas behov av rörelse är stort. De har därför idrott, utelek, dans med en danspedagog från Kulturskolan och simning på sitt schema. Några gånger i månaden gör vi utflykter tillsammans.
_DSC3083
Barnen utvecklar sin språkliga medvetenhet med hjälp av Bornholmsmodellen. Vi läser mycket för barnen och redan i början av hösten börjar vi följa upp deras läsutveckling med hjälp av Bornholmsmodellens analys och ”Nya språket lyfter” (Skolverkets material).

Den matematiska förmågan utvecklas genom att få pröva, laborera och ställa hypoteser. Barnen arbetar med utematematik, där det gäller att kunna sortera och klassificera.

Läraren som har arbetat med barnen i F-klassen, följer sedan med barnen till åk 1.

Comments are closed.