Fritids

 IMG_3917_1
”Vi har världens bästa fritids! Alltid kul och man lär sig jätte mycket!”
– Gustav 7år
”Ibland blir jag nästan arg när jag blir hämtad, men bara nästan.”
– Wilma 8år

Fritidshemmet är öppet från 8.00 till 17.30. Alla elever går i skolan mellan 8.30 och 14.00, men eftersom fritids är integrerat i skolans verksamhet håller fritidspedagogerna i vissa ämnen även under skoldagen. Det kan vara miljöarbete, datakunskap, naturstudier och utelek. Tanken är att de ska överföra de teoretiska kunskaperna till praktik och förstärka förståelsen av skolämnena svenska, matematik, SO, NO och engelska. Fritidspedagogerna undervisar också i bild, slöjd och idrott.
På fritids arbetar tre fritidspedagoger, förskolläraren från förskoleklassen och en elevassistent. Vi har också en extra resurs som arbetar bara på eftermiddagar. Fritidshemmet arbetar för att ge barnen en meningsfull fritid och ska vara ett komplement till skolan och hemmen. Fritidsverksamheten på eftermiddagen är en blandning av fri lek, egenskapande och vuxenledda aktiviteter.
Den stora skolgården med träd, buskar, basketkorgar, rutschbana och gunga ger barnen möjligheter till fri lek. Gymnastiksalen och hemvisten (där det finns spel och leksaker) finns alltid tillgängliga för barnen på fritids. I bildsalen erbjuds barnen möjlighet till skapande verksamhet under ledning av vår bildlärare.

Barnen har också tillgång till vårt bibliotek och datorer på eftermiddagarna. I klassrummen brukar barnen leka rollekar med hjälp av leklådor. Under innevarande läsår har barnen kunnat anmäla sig till fotbollskola, filmskola och skolans musiklärare har startat en kör för skolbarnen. Under vår, sommar och höst ordnar fritids uteeftermiddagar då man utnyttjar Djurgårdsskolans vackra omgivningar. På fritidsmötet, varannan vecka, har barnen möjlighet att komma med egna förslag och idéer för verksamheten. Barnen arrangerar gärna melodifestivaler, basarer och turneringar.

Vi samarbetar med Kulturskolan som varje vecka har grupper i teater och dans i skolans gymnastiksal och möjlighet att spela piano.
Fritids arrangerar även ett antal utflykter på loven, till exempel skogs- och fiskeutfärder. Dessutom medverkar fritids på alla friluftsdagar. Varje vår arrangerar fritids också ett uppskattat avslutningsläger för treorna.

Comments are closed.