Info från Nilla!

On 2 augusti, 2015 by djurgardsskolan

​​​​​2015-08-21
Hej

Nu har vi dragit i gång och det känns jätteroligt! Det fantastiska vädret gör sitt till för att ge oss en bra start!
På onsdag är det skolfotografering. Det är Kate Gabor som kommer hit och fotograferar barnen, både individuellt och grupperna. Hon tar också ett foto på alla på hela skolan och lite miljöbilder. Ni får sedan möjlighet att köpa porträtten och klassfotot av Kate. Men vi kommer också att göra en skolfotokatalog där det finns lite mer foton. Det är en Teresa Castenfors (mamma till Rut i åk 2) som gör den. Den kommer att säljas här på skolan. Om ni vill ta hit yngre eller äldre syskon till det barn som ni har på skolan, så kan ni få göra det på onsdag morgon och på det sättet få till en syskonbild. Då måste ni komma i god tid så att fotograferingen är klar före skolan börjar 8.30. Kate finns här från 7.30. Här brukar bildas en liten kö. Om alla syskon är elever på Djurgårdsskolan, kan vi ta fotot under dagen, men meddela oss om ni vill ha ett syskonfoto.
I morse stod två föräldrar från Skolrådet och jag trafikvakter på Sollidsbacken. Det var bra spridning på hur ni kom, så det blev nästan aldrig proppfullt efter av-och påstigningszonen på Sollidsbacken. Vi kommer att stå där, då och då, som en liten påminnelse om rutinerna. Jag vill också påminna om zonen som finns nere på Djurgårdsvägen. Men vi har fått ett problem, med nitiska parkeringsvakter de sista dagarna. Jag har kontaktat Per-Åke Johnsson (vår kontaktperson) Stockholm Parkering för att vi ska hitta en lösning. Förut, har vakterna sett mellan fingrarna, om man stått lite mer än de 6 minuter som gäller för på-och avstigningszoner. Jag talade med Per-Åke i går, och jag kommer att ringa honom senare idag, för att diskutera vidare. Jag lovar att meddela er per mejl, så fort jag vet mer. Till dess, försök med korta hämt – och lämningar och berätta för mig om ni får en bot på av-och –påstigningszonerna.
Vår nya buss 67 har ändrad turtäthet mot den tidigare 44:an. Catherine Engellau som är ordförande i vår styrelse, har kontaktat SL och vi hoppas på någon förändring. Jag hör av mig om fortsättningen.

Trevlig helg

Nilla

Comments are closed.