NO-dag på Djurgårdsskolan

On 24 april, 2018 by Jessica Mellberg

Årskurs 2 och 3 har tillsammans haft en NO-dag med tema vatten och luft. Barnen har fått utforska vattnets olika faser, lära sig om vattnets kretslopp och vad luften egentligen är och innehåller. De har diskuterat begrepp som fast form, flytande form, gas, kokpunkt, smältpunkt, luftmotstånd och gravitation.  De har fått experimentera med isägg och undersöka hur isen reagerar i mötet med olika material. Dessa dagar väcker både nyfikenhet och engagemang hos eleverna!

 

       NO-dag isägg NO-dag isägg 2 NO-dag isägg 3  NO-dag isägg 6  NO-dag isägg 5

Isägget

Barnen fick under arbetet med isäggen ställa hypoteser inför sina undersökningar samt dokumentera resultaten efter avslutat experiment.

NO-dag fallskärm 4 NO-dag fallskärm 2 NO-dag fallskärm 7 No-dag fallskärm 6 NO-dag fallskärm 5

Bygga fallskärm

Barnen arbetade tillsammans i par när de skulle bygga en fallskärm. De fick konstruera sin egen fallskärm i olika steg. Avslutningsvis fick de också möjligheten att testa sin fallskärm. Barnen kommer vid ett senare tillfälle få möjlighet att justera och förbättra sina fallskärmar.

          vattnets kretslopp åk 2 NO-dag vattnets kretslopp åk 2 2

vattnets kretslopp åk 3 NO-dag vattnets kretslopp åk 3 2

Vattnets kretslopp

På eftermiddagen fick barnen dokumentera dagen i sina böcker. Då skrev de och ritade om bland annat vad de hade lärt sig om vattnets kretslopp.

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.