Om skolan

 

Djurgårdsskolan ligger vackert belägen i södersluttningen nedanför Skansens Solliden-entré och den gamla träbyggnaden är idag K-märkt. Skolan är en stiftelse och är ingen vinstdrivande skola.

Skolan har idag 90 elever fördelade på en förskoleklass, en åk 1, 2 och 3.  Barnen kommer från skilda delar av Stockholm, men främst från närområdena Djurgården och Östermalm. Vi arbetar efter Lgr 11. Vi erbjuder våra elever en skola med integrerad fritidsverksamhet samt heldagsomsorg.

                                                                                       Historia                          Skolrådet
_DSC2990

 

Comments are closed.