Friståendeskola

Fristående skola

Kännetecknande för en fristående skola är att den har en annan huvudman (ägare) än kommunen eller landstinget. Fristående skolor är öppna för alla, men ibland kan det finnas olika intagningsregler när det är kö. Skolorna följer i allmänhet läroplanen (Lgr11), men kan i vissa fall ha egna kurser eller kursplaner som utgör skolans profil. Sedan det nya systemet infördes 1992, som innebar att fristående skolor får kommunala bidrag för sina elever, har friskoleetableringen ökat. Fristående skolor som får kommunala bidrag är naturligtvis kostnadsfria för eleverna. Skolverket måste alltid godkänna en fristående skola innan den öppnar och har sedan tillsynsansvar för skolan.

För oss på Djurgårdsskolan innebär friskolan att beslutsvägarna är korta och den kommunala skolpengen och fritidshemspengen går direkt in till verksamheten för barnens bästa. Djurgårdsskolan följer Lgr11.

Våra intagningsregler:
Köplatserna räknas efter den dag anmälningsblanketten registreras på skolan. Barn från Djurgården har förtur och vi tillämpar också i möjligaste mån syskonförtur. Därefter tarvi in barn från kön.

Comments are closed.