Historia

_DSC6486Djurgårdsskolan byggdes redan 1878 och har sedan dess fungerat som skola. Innan skolan byggdes gick barnen i skola i Djurgårdskyrkan, men där blev det med tiden mycket trångt. År 1876 undervisades 217 barn där. När en gammal ölstuga revs uppe på höjden, fann man en lämplig plats för den nya skolan. Föräldrar skrev en ansökan om att få bygga skolan och påtalade särskilt det hälsosamma förhållandet uppe på höjden med den friska luften från Saltsjön.

På den här tiden fanns det inte någon bro över Djurgårdskanalen och föräldrarna ansåg det hälsovådligt att färja barnen över kanalen varje dag till de nya skolor som var under uppförande på Östermalm. Sedan dess har många barn fått sin undervisning på skolan. Under en tid inrymdes ett skolmuseum i del av skolan.

Comments are closed.