Programmering i samarbete med Tekniska muséet

On 28 september, 2018 by Jessica Mellberg

Alla elever på Djurgårdsskolan kommer i samarbete med Tekniska museet att få medverka på olika workshops inom ämnet programmering. Det första besöket handlade om att programmera en robot med hjälp av lego. Denna workshop kallas för WeDo. Eleverna fick i samarbete med en kompis prova på att styra ett föremål med hjälp av programmering. Det var en väldigt uppskattad dag från alla klasser. Tekniska museet blir en ny uppstart i ämnet programmering för Djurgårdsskolan. På skolan arbetet vi vidare med de kunskaper som Tekniska museet har förmedlat och utvecklar arbetet ytterligare. Barnen kommer under hösten att få göra ett till besök på Tekniska museet. 

 Tekniska Wedo lådaTekniska WeDo byggerWeDo 1 

 Barnen fick efter en ritning bygga sin egen robot och programmera den med hjälp av en surfplatta. Roboten hade olika funktioner som barnen fick undersöka. För de elever som hann fick man sätta ihop sin robot med en annan grupps robot för att kunna få den att svänga. En inspirerande dag med hög fokus och mycket glädje!                                                                                                

                                  Tekniska Wedo roboten

 

 

Comments are closed.