Stå i kö

Är du intresserad av att ställa ditt/dina barn i kö till oss?

Vi har fått ett stort gensvar för friskolan Djurgårdsskolan och många föräldrar känner att vår skola erbjuder barnen en väl genomarbetad och utvecklande undervisning och en underbar miljö.

Du är mycket välkommen att ställa ditt/dina barn i kö. Köplatserna räknas efter den dag anmälningsblanketten registreras på skolan.

Barnen som bor på Djurgården har förtur. Vi tillämpar också i möjligaste mån syskonförtur.

I januari varje år, har vi ett Öppet Hus för dem som står i kö för att börja samma höst. Inbjudan kommer med brev i december.

Hör gärna av Dig om Du har frågor. Ring Caroline Köling, rektor tel 08-667 93 93 eller tala med Catherine Engellau, ordförande tel 08-663 86 68 (hem).

Köanmälan skickas till:

Stiftelsen Djurgårdsskolan Sollidsbacken 10 115 21 Stockholm
mail: rektor@djurgardsskolan.se

Klicka här för Köanmälan  och skriv sedan ut eller skicka via mail.

Comments are closed.